nasze projekty.

Oprócz naszych bieżących projektów sprzedażowych, znajdziesz tutaj również wybór naszych najnowszych projektów referencyjnych. W sumie Deutsche Gesellschaft für Privatbesitz AG była zaangażowana w ponad 50 projektów sprzedaży w ciągu ostatnich dziesięciu lat.