impressum.

Odpowiedzialny za treść zgodnie z § 10 ust. 3 MDStV (Państwowy traktat o usługach medialnych):

Deutsche Gesellschaft für Privatbesitz AG

Rheinallee 21a
53173 Bonn / Bad Godesberg

reprezentowany przez jedynego dyrektora: Samuel Weber
Rada Nadzorcza: Hans-Dieter Weber (Przewodniczący)

Deutsche Gesellschaft für Privatbesitz AG
Rheinallee 21a
53173 Bonn

Telefon: +49 (0)2225 9519866

E-Mail: info@safety-first-immobilien.de
Strona: www.safety-first-immobilien.de

Sąd Rejonowy w Bonn HRB 20351

Nr podatkowy VAT: DE291599448

Pośrednictwo zgodnie z § 34c ustawy o prowadzeniu działalności gospodarczej

Licencja przyznana przez miasto Bonn

Ubezpieczenie od odpowiedzialności za straty finansowe
Allcura Versicherungs-Aktiengesellschaft
Schauenburgerstr. 27
20095 Hamburg

Źródło zdjęć

Zdjęcie ©BrianAJackson – iStock

Zdjęcie ©Nednapa – iStock

Zdjęcie ©LEWO AG, Fotograf: Roman Friedrich

Wideo ©PLANT-MY-TREE®

UWAGA: PLIKI DO POBRANIA (np. prezentacje sprzedaży i raporty o stanie budynku) Z TEJ STRONY SĄ PRZEZNACZONE WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU PRYWATNEGO, NIEKOMERCYJNEGO.